armourer

armourer
patrankininkas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Amatininkas – patrankų gamintojas, taisytojas ir aptarnautojas. XV–XVII a. Lenkijoje ir LDK buvo valdovo (karaliaus ar didžiojo kunigaikščio) ar feodalų privatūs patrankininkai. Valdovo Δ teisės ir pareigos buvo nustatytos Žygimanto Augusto patrankininkų artikulu (1557), Vladislovo Vazos artilerijos artikulu (1634). Iki 1638 m. patrankininkai buvo pavaldūs krašto iždininkui, vėliau artilerijos generolui. Aptarnavo patrankas pilyse ir žygyje, per karą. Valdovo patrankininkas buvo Vilniaus pasienio (Polocko ir kt.) pilyse, Vilniaus ir Valkininkų valstybinėse liejyklose, privačių patrankininkų – Biržų pilyje, Nesvydžiaus (Radvilų), Vyšniavo (Minsko) liejyklose. Atlyginimą gaudavo pinigais, apranga, kai kur žeme; tarnyba buvo paveldima. atitikmenys: angl. armourer; gunsmith rus. оружейник

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • armourer — n. 1. an enlisted man responsible for the upkeep of small arms and machine guns etc. Syn: armorer, artificer. [WordNet 1.5] 2. a manufacturer of firearms. Syn: armorer [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • armourer — (US armorer) ► NOUN 1) a maker or supplier of weapons or armour. 2) an official in charge of the arms of a warship or regiment …   English terms dictionary

  • armourer — UK [ˈɑː(r)mərə(r)] / US [ˈɑrmərər] noun [countable] Word forms armourer : singular armourer plural armourers a person or organization that makes or supplies weapons …   English dictionary

  • armourer — [[t]ɑ͟ː(r)mərə(r)[/t]] armourers N COUNT An armourer is someone who makes or supplies weapons. (in AM, use armorer) …   English dictionary

  • armourer — ar|mour|er BrE armorer AmE [ˈa:mərə US ˈa:rmərər] n someone who makes or repairs weapons and ↑armour …   Dictionary of contemporary English

  • armourer — ar·mour·er || ɑːmÉ™rÉ™(r) n. soldier responsible for the upkeep of small arms; one who manufactures weapons; one who repairs weapons …   English contemporary dictionary

  • armourer — (US armorer) noun 1》 a maker or supplier of weapons or armour. 2》 an official in charge of the arms of a warship or regiment …   English new terms dictionary

  • armourer — BrE, armorer AmE noun (C) someone who makes or repairs weapons and armour …   Longman dictionary of contemporary English

  • armourer — /ˈamərə/ (say ahmuhruh) noun 1. a maker or repairer of armour. 2. a manufacturer of arms. 3. an official, soldier, or sailor in charge of the upkeep of small arms in a regiment or on a naval vessel. Also, armorer …  

  • armourer — n. (US armorer) 1 a maker or repairer of arms or armour. 2 an official in charge of a ship s or a regiment s arms. Etymology: AF armurer, OF urier (as ARMOUR, ER(5)) …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”